Art Deco tastature

Categories TechnoPosted on

Tehnofetišizam je specijalno artističko usmerenje ka steampunk revitalizaciji. U tom usmerenju načinjena je i The “New Yorker” Art Deco tastatura koju je kreirao Richard Nagy. Facinantni retro flešbek, i ova pomenuta nije jedina, ima ih još.

Please follow and like us: