Aeroscraft ML 866 dirižabl

Categories Techno, TehnologijaPosted on

Američka kompanija Aeros uveliko radi na prototipu novog dirižabla višestruke namene, a naravno sa vojnom primenom u najizvesnijem planu. Aeroscraft je koncipirao cepelin Aeroscraft da eksternim ali i internim balastnim sistemom, koji kako se nalazi brodu ne zahteva zemaljsku infrastrukturu.

TT podaci: Kapacitet – 66 tona, dolet – i do 5.500 km, brzina – do 220 km/h, visina leta – 5400 metara. za razliku od konvencionalnih cepelina, potpuno je VTOL, odnosno poleće i sleće pod pravim uglom.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *