AdScapes

Categories InternetPosted on

[imgao]http://img232.imageshack.us/img232/5688/adscapes2yu9.jpg[/imgao]
Poslednji “krik mode” [b]oglašavanja u papirnim medijima u vidu tzv. AdScape banera[/b], došao je i do nas, preko aktuelne [url=http://telenor.co.yu/?section=about&page=3151&pn=1]agresivne kampanje[/url] [url=http://telenor.co.yu/]Telenora[/url].

Novi trend “isterao” je reklame u štampi izvan uobičajenih pravougaonika (“[i]out of the box[/i]”) čime same novine [b]razbijajući kolumnsku formu dobijaju na atraktivnosti[/b], a samo oglašivači velikim brojem varijacija oblika i veličina reklama [b]bolje privlače pažnju čitalaca[/b] i “odvlače” im pogled od osnovnog sadržaja.

[i]AdScapes [/i]reklame nisu modularnog tipa, a unutar stranica [b]umeću se u osnovni tekst kao grafički elementi oko kojih se lomi tekst[/b]. [b]Prva implementacija[/b] [i]AdScapes [/i]reklama zabeleženja je u teksaškim novinama [url=http://www.chron.com/]Houston Chronicle[/url] i to početkom ove godine, a osnovna svrha bila [b]uvećanje prihoda od reklama[/b] i dodatno animiranje oglašivača. Više o tome na stranicama asocijacije [url=http://www.naa.org/advertiser/]Newspaper Association of America[/url] i u prigodnoj [url=http://www.naa.org/advertiser/linked_docs/Newlooknewspaperads.pdf]PDF brošuri[/url] (2 MB).

Pretpostavljam da je najviše problema imalo uredništvo koje je primorano da [b]na optimalan način uklopi [i]AdScapes [/i]reklame u osnovni sadržaj[/b], ne narušavajući pri tome osnovnu nit teksta i samu čitljivost.

Zahvaljujući [url=http://telenor.co.yu/]Telenoru [/url]i u našoj štampi poslednjih par dana možemo videti reklame ovog operatera u [i]AdScapes [/i]formi. [b]Većinom one nisu u “pravoj” [i]AdScapes[/i] formi[/b], već [url=http://telenor.co.yu/]Telenor [/url]zakupljuje cele stranice i reklame [b]ubacuje u fiktivni tekst-sadržaj[/b] (pogledaj sliku levo), pošto verovatno treba navići naše urednike na ovu novotariju, pa se retko gde mogu videti reklame implementirane u sam tekst. Jedan od dobrih[b] primera uspešne [i]AdScapes[/i] insertacije[/b] je ovaj na slici (desno) gde je prikazana stranica iz današnjeg [url=http://www.blic.co.yu/]Blica[/url].
[imgao]http://img64.imageshack.us/img64/1943/adscapes1ds3.jpg[/imgao]

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *