Accesskey atribut

Categories IA-UI-HCI, Web produkcijaPosted on

Posetilac je uvek u na prvom mestu i oko njega se sve vrti, jer zbog njega sajt i postoji, te je stoga veoma bitno zadovoljiti njegove potrebe i očekivanja. Što više opcija nudi sajt (po predviđenim funkcijama) u svojoj nameni, povećava se i stepen zadovoljenja korisnika.

Jedan od veoma važnih elemenata svakog sajta je i navigacija kao sredstvo putem koga posetilac dolazi do željenih sadržaja. Navigaciju možete unaprediti dodavanjem mogućnosti kretanja kroz sajt putem tastature, odnosno putem prečica sa tastature.

Ukoliko je kojim slučajem posetiocu nedostupan miš ili on više preferira upotrebu tastature možete mu ponuditi da se kreće kroz sajt putem prečica sa tastature, implementacijom Accesskey HTML/XHTML atributa.

Za dodelu accesskey atributa elementu stranice, dovoljno je deklarisati ovaj atribut unutar A (anchor/link) taga:

Citat:

<a href=”blog#fotosi” title=”Galerija fotosa” accesskey=”f”>Fotosi</a>

Ovim se linku Fotosi dodeljuje accesskey F, što posetiocu omogućuje da ovaj link odabere kombinacijom tastera [ALT+F], što je inače uobičajen način izbora sistemskih padajućih menija.

Ali kako će postilac znati da je ovom linku dodeljen accesskey F? Za razliku od Macintosh web browsera (u pitanju je samo iCab) gde imamo vizuelno naznačavanje dodeljenog accesskey karaktera, Windows browseri i ostali browseri posetiocima ne mogu da daju do znanja koji taster (karakter) je zapravo accesskey.

Alternativno, rešenje predstavlja “ručno” naznačavanje accesskey karaktera putem CSS-a ili jednostavno podvlačenjem odgovarajućeg karaktera putem Undeline taga. Evo kako bi onda izgledala prethodna linija:

Citat:

<a href=”blog#fotosi” title=”Galerija fotosa” accesskey=”f”><u>F</u>otosi</a>

Primenu ove mogućnosti možete videti u gornjem delu stranice, tj. segmentu opšte navigacije bloga.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *