Categories VideoPosted on

Provokativna Katarina

Atraktivna Katarina Radivojević otisnula se u pečalbu nadajući se da će njen uradak ostati neprimećen, ali Svet ne bi bio Svet da ne uspe da iskopa "delikatnu radnju"......
Categories SvakodnevnicaPosted on

Moj heroj

Pre izvesnog vremena, koliko to Twitter dozvoljava sa svojih 140 karaktera, pomenuo sam i sajt www.mojheroj.com kao primer zanimljive i društveno angažovanog (pa ako hoćete i socijalno odgovornog) korišćenja Interneta. A kako ukazuje sam slogan sajta "pravi heroji su svuda oko ...
Categories linkoviPosted on

links for 2008-12-28

30 Excellent WordPress Video Tutorials 30 WordPress video kurseva koji se tematski krecu od WP razvoja do modifikacija (tags: wordpress tutorials video wordpress_tutorial) Urban Studies - For Geeks, a Frat House and Lab, All in One Hakerski kolektiv NYC Re...