Categories IA-UI-HCI, Web produkcijaPosted on

SOUR Web

U vreme društvenog vlasništva nad sredstvima za rad, ovo je bila osnovna jedinica udruženog rada (SOUR - složena organizacija udruženog rada). Sada imamo novi vid samoupravnog udruženog rada i to na Webu, u kome svaki posetilac ravnopravno "udružuje rad" u smislu doprinosa razvoju organizac...
Categories Ekonomija, PolitikaPosted on

Mali, pa još i obespravljeni

Konačno su se republički poslanici dosetili da treba menjati Zakon o akcijskom fondu, ne bi li se uvelo više reda u ovu našu skarednu privatizaciju i više kontrole u "privatizovana" preduzeća sa velikim brojem malih akcionara gde glavnu reč i dalje vode rukovodstva iz tzv. "društvenog pore...
Categories IA-UI-HCI, Web designPosted on

Dizajn koji govori sam za sebe

Kod mnogo firmi i organizacija koje se bave uobičajenim i konvencionalnijim delatnostima, i nakon obilaska nekoliko stranica, pa čak i nakon odlaska sa sajta, nije vam jasno o čemu se radi i čime se to konkretno zapravo firma bavi. Nasuprot ovoj pojavi, imate Web lokacije koje se bave mnogo...
Categories IA-UI-HCI, Web produkcijaPosted on

Web i nivoi pismenosti

Od Jakoba Nielsena uvek nešto zanimljivo. Ovaj put donosi nam vrlo zanimljive rezultate istraživanja koje je sponzorisala kompanija Pfizer (proizvođač Viagre), a čija je materija istraživanja bio uticaj nižestepene pismenosti na prijem određene poruke, a sve u cilju poboljšanja komunika...
Categories Web produkcijaPosted on

Ajax za laike

Uvek agilni Luke Wroblewski predstavio je u članku AJAX & Interface Design na vrlo jednostavan, plastičan i prijemčiv načinAjax koncept razvoja Web aplikacija, sa kritičkim osvrtom naimplikacije eksploatacije ovog koncepta u praksi. Za one neupućene, Ajax koncept predstavlja relativn...
Categories InternetPosted on

Moć korisnicima

Asinhroni Javascript, Ajax, Greasemonkey... Šta je sada Greasemonkey? Prema izvoru Greasemonkey je Firefox ekstenzija koja omogućava korisnicima da postojećoj Web stranici dodaju sopstvene DHTML segmente ("korisnički skriptovi") kako bi izmenili njeno osnovno "ponašanje" (sadržaj, dizajn...
Categories Web produkcijaPosted on

Flickr se vraća na DHTML

Na osnovu mnogobrojnih žalbi na foto-servis Flickr u vezi prikaza fotosa u Flash tehnlologiji, na Ajax samitu iz ove kompanijenajavili su potpuni prelazak na DHTML (ili kako kažu "vraćanje"). I sam sam koristio ovaj servis kao eksterno izvorište fotosa, ali problem je bio taj Flash, jer ...