2003. u online oglašavanju

Categories Internet, MarketingPosted on

Upravo je izašao godišnji pregled agencije DoubleClick koji daje sliku online oglašavanju 2003. godini. Online oglašavanje, koje upravo ulazi u drugu dekadu svog postojanja, iako je doživelo i uspone i padove, ipak stremi uzlaznom putanjom.

Primetan je dalji razvoj oglasnih jedinica (banera) kako u pogledu vrste i gabarita, tako i u pogledu sadržaja i kvaliteta. Definitivno, sa 2003.-om na velika vrata u oglašavanje ulazi rich media sadržaj, koji sve više emulira dinamiku TV reklama i interakciju video-igara.

Iako su se online reklame dosta koristile u svrhu izgradnje prisutnosti brendova, i dalje se ipak optimizuju u cilju njihove click-through efektivnosti.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *