12 karakteristika savremene korporativne komunikacije

Categories Društvene mrežePosted on

Bob Pikard iz globalne PR mreže, Burson-Marsteler, koju Chapter 4 zastupa ekskluzivno na 12 evropskih tržišta, definisao je moderne postulate korporativne komunikacije.

Zasnivaju se na promenama uzrokovanim razvojem tehnologije, savremenom načinu života, izmenama u navikama i drugim komponentama koje moramo imati u vidu prilikom planiranja efikasne i uticajne korporativne kampanje.

Pogledajte prezentaciju:

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *